ΕΝ

Spring/Summer 2022.

Spring/Summer 2022 Green Triangle Ring
Spring/Summer 2022 White Shine Bracelet
Spring/Summer 2022 Red Lips Ring
Spring/Summer 2022 Red Lips Necklace
Spring/Summer 2022 Royals Necklace
Spring/Summer 2022 Princess Necklace
Spring/Summer 2022 Antithesis Necklace
Spring/Summer 2022 Shades of Green Necklace
Spring/Summer 2022 Boldy Necklace
Spring/Summer 2022 Green Pearls Necklace
Spring/Summer 2022 Curvy Necklace
Spring/Summer 2022 Glassy Necklace
Spring/Summer 2022 Clear White Necklace
Spring/Summer 2022 Aqua Blue Necklace
Spring/Summer 2022 Aqua Blue Bracelet
Spring/Summer 2022 Summer Breeze Bracelet
Spring/Summer 2022 Spring Breeze Bracelet
Spring/Summer 2022 Sunsets beads
Spring/Summer 2022 Petite ring
Spring/Summer 2022 Royal Tears
Spring/Summer 2022 Candy Drops
Spring/Summer 2022 KLEOPATRA
Spring/Summer 2022 Candy Drops
Spring/Summer 2022 Daisy earrings
Spring/Summer 2022 Golden Sand fans
Spring/Summer 2022 Hexagon Ring
Spring/Summer 2022 Green Shine Bracelet
Spring/Summer 2022 Princess Necklace
Spring/Summer 2022 Green Pearls Bracelet
Spring/Summer 2022 Curvy Bracelet
Spring/Summer 2022 Clear White Bracelet
Spring/Summer 2022 Spring Breeze Earrings
Spring/Summer 2022 Blue Shine Bracelet
Spring/Summer 2022 Eva Earrings
Spring/Summer 2022 Summer Breeze earrings
Spring/Summer 2022 Mini silky Fan / Red
Spring/Summer 2022 Amber Hoops
Spring/Summer 2022 Blues Ring